Konsultacje lekarskie

Oferuje usługi komercyjne w zakresie poradni specjalistycznych:

Konsultacje lekarskie :

Ortopedycznej dla dzieci od 200,00 zł
Ortopedycznej dla dzieci + USG od 350,00 zł
Ortopedycznej dla dorosłych od 200,00/350,00
Ortopedycznej dla dorosłych + USG od 350,00 zł
Medycyna sportowa od 100,00 zł
Chirurgii Naczyniowej od 200,00 zł
Chirurgii Ogólnej od 300,00 zł
Chirurgii Ogólnej + USGod 400,00 zł
Dermatologiczna od 200,00 zł
Pulmunologiczna / Alergologicznaod 200,00 zł
Kardiologiczna dla dorosłych od 200,00/300,00
Kardiologiczna dla dorosłych + Echo sercaod 450,00 zł
Echo serca od 220,00 zł
Neurologicznej od 200,00 zł
Chorób Piersi od 200,00 zł
Urologicznej od 200,00 zł
Reumatologiczna od 250,00 zł
Biopsja tarczycyod 300,00 zł
Spirometria od 80,00 zł