Neurologia

–  Dudzińska Ewa – lek. med. specjalista neurolog

–  Frynas Katarzyna – lek.med. specjalista neurolog