Konsultacje lekarskie

Oferuje usługi komercyjne w zakresie poradni specjalistycznych:

Konsultacje lekarskie :

Ortopedycznej dla dzieci 150,00 zł
Ortopedycznej dla dzieci + USG 270,00 zł
Ortopedycznej dla dorosłych 160,00/200,00
Ortopedycznej dla dorosłych + USG 280,00 zł
Chirurgii Naczyniowej 150,00 zł
Chirurgii Ogólnej 150,00 zł
Dermatologiczna 150,00 zł
Kardiologiczna dla dzieci powyżej 1 roku+ echo serca
i EKG
220,00 zł
Kardiologiczna dla dorosłych 150,00 zł
Neurologicznej 150,00 zł
Chorób Piersi 130,00 zł
Urologicznej 150,00 zł
Psychiatryczna 130,00-150,00
Psychologiczna 130,00 zł
Pulmunologiczna / Alergologiczna 150,00 zł