Konsultacje lekarskie

Oferuje usługi komercyjne w zakresie poradni specjalistycznych:

Konsultacje lekarskie :

Ortopedycznej dla dzieci 150,00 zł
Ortopedycznej dla dzieci + USG 150,00 zł
Ortopedycznej dla dorosłych 160,00 zł
Ortopedycznej dla dorosłych + USG 280,00 zł
Chirurgii Naczyniowej 150,00 zł
Chirurgii Ogólnej 130,00 zł
Chirurgii i Urologii Dziecięcej  130,00 zł
Kardiologiczna dla dzieci powyżej 1 roku+ echo serca
i EKG
220,00 zł
Kardiologczna dla dorosłych 130,00 zł
Neurologicznej 130,00 zł
Chorób Piersi 120,00 zł
Urologicznej 130,00 zł
Psychiatryczna 130,00-150,00
Psychologiczna 130,00 zł
Dermatologiczna 130,00 zł