Konsultacje lekarskie

Oferuje usługi komercyjne w zakresie poradni specjalistycznych:

Konsultacje lekarskie :

Ortopedycznej dla dzieci 180,00 zł
Ortopedycznej dla dzieci + USG 270,00 zł
Ortopedycznej dla dorosłych 180,00/240,00
Ortopedycznej dla dorosłych + USG 280,00 zł
Chirurgii Naczyniowej 150,00 zł
Chirurgii Ogólnej 200,00 zł
Dermatologiczna 180,00 zł
Kardiologiczna dla dzieci powyżej 1 roku+ echo serca
i EKG
220,00 zł
Kardiologiczna dla dorosłych 180,00 zł
Neurologicznej 180,00 zł
Chorób Piersi 150,00 zł
Urologicznej 180,00 zł
Psychiatryczna 150,00-200,00
Psychologiczna 180,00 zł
Pulmunologiczna / Alergologiczna 180,00 zł