Konsultacje lekarskie

Oferuje usługi komercyjne w zakresie poradni specjalistycznych:

Konsultacje lekarskie :

Ortopedycznej dla dzieci 200,00 zł
Ortopedycznej dla dzieci + USG 350,00 zł
Ortopedycznej dla dorosłych 200,00/240,00
Ortopedycznej dla dorosłych + USG 350,00 zł
Chirurgii Naczyniowej 200,00 zł
Chirurgii Ogólnej 200,00 zł
Dermatologiczna 200,00 zł
Pulmunologiczna / Alergologiczna
200,00 zł
Kardiologiczna dla dorosłych 200,00 /300,00
Neurologicznej 200,00 zł
Chorób Piersi 180,00 zł
Urologicznej od 200,00 zł
Psychiatryczna od 200,00
Psychologiczna 200,00 zł